Historie

Liedertafel Oefening en Vermaak is een van de oudste zangverenigingen van ons land. Het koor telt 80 actieve leden waarvan 49 dames en 31 heren. Het repertoire bestaat uit een grote variëteit aan muziek. Opera, operette, musical, kerstmuziek en verder alle muziek die qua cultureel nivo beantwoord aan onze doelstelling: het brengen van goede concerten.

Deze variëteit in muziek is voor een groot gedeelte te danken aan onze jonge en moderne dirigent Carl van Kuyck die het koor nieuwe wegen heeft laten bewandelen.
Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt is het Kerstconcert. Met begeleiding van orkest en met medewerking van prima solisten wordt een keur aan kerstmuziek uit de gehele wereld uitgevoerd. Maar dit is niet alles.

Met de Carmina Burana beleefden we in 2004 een fantastische uitvoering. In 2005 werd de komische opera Trial by Jury scènisch uitgevoerd. Voor koor en publiek een belevenis van de eerste orde. En in het recente verleden de succesvolle optredens in Seefeld Oostenrijk en Gent en Kortrijk in Belgie. Daarnaast presenteert het koor zich bij bijzondere gelegenheden waaronder de Dodenherdenking op 4 mei, Klassiek ontmoet Carnaval, uitwisseling met andere koren of samenwerking met muziekgezelschappen.

In 1985, ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de Liedertafel "Oefening en Vermaak van Waalwijk en Besoyen" zoals de officiëele naam luidt, is een jubileumboekje verschenen met als ondertitel "Kroniek van een vereniging in Waalwijk".

Bij het 150 jarig bestaan in 2010 verscheen opnieuw een jubileumboek met als titel "Honderdvijftig jaar zingen". Deze boekwerken, zijn nog altijd beschikbaar, ze geven een helder beeld van de in 1860 opgerichte vereniging.
Op 20 april 1985  werd het koor de Koninklijke Erepenning verleend.
Inmiddels zijn ruim 150 jaar verstreken. In dit bestek moeten wij ons beperken tot enkele markante feiten uit de lange bestaansgeschiedenis.

In 1860 ten tijde van de oprichting stond het locale gebeuren centraal. Dat gold zeker voor de kermis. Tijdens zo'n kermis ontstond de Liedertafel. In de aloude herberg van Jan de Mosselaer aan de Haven werd door een aantal jonge mannen een mannenkoor opgericht. Als officiëele datum geldt 15 juli.
In 1947 was het dirigent Louis Sars die een dameskoor aan het mannenkoor toevoegde. De opera kwam nu echt helemaal binnen bereik en werd het mogelijk het repertoire belangrijk uit te breiden. In de jaren die volgden zijn vele complete opera's ten gehore gebracht, alle in concertante uitvoering.

Met steun en hulp van sponsors, donatieleden en de stichting "Vrienden van de Liedertafel" is de vereniging in staat haar culturele steentje te blijven bijdragen. Met erg veel plezier en enthousiasme wordt elke keer opnieuw naar een uitvoering toegeleefd. De band die in de loop van de jaren met onze bezoekers is ontstaan werkt ontzettend stimulerend. Het gezellig samenzijn na afloop van een concert is traditioneel.
De Liedertafel gaat een zonnige toekomst tegemoet.