Nieuwe leden


Kun/wil je zingen, zing dan mee.

Zingen in een gemengd koor, één avond in de week, is een fijne ontspanning en in de pauze of na de repetitie bij een drankje nog wat napraten versterkt de onderlinge band. Steeds meer mensen zingen in hun vrije tijd, zo'n 400.000 doen dat in allerlei samenstellingen. Bij een koor ontmoet je veel mensen en het is een prima activiteit voor het bevorderen van de sociale contacten. De kosten van een lidmaatschap zijn niet al te hoog en het instrument (uw stem) is al gratis.

De Liedertafel wil haar ledenbestand graag op peil houden; dit is de laatste jaren redelijk gelukt want wij hebben momenteel zo'n 60 actieve zangers en zangeressen. Met het oog op de toekomst willen wij graag ons ledenbestand verder uitbreiden, met name bij de heren. Wij zoeken personen die graag zingen en in aanraking willen komen met een breed scala aan muziek onder leiding van een bezielende jonge dirigent. Wij menen als koor aan deze voorwaarden te voldoen en nodigen enthousiaste dames en heren die ons willen komen versterken van harte uit. Kunt u geen noot lezen: geen nood, u krijgt van ons gedurende 10 weken koorscholing!  Loop op een donderdagavond eens binnen in De Leest om tussen 20.00u. en 22.30u. een (deel van een) repetitie geheel vrijblijvend bij te wonen. U zult versteld staan van de vitaliteit van het koor en zich ongetwijfeld aangetrokken voelen tot het verder bijwonen/volgen van de repetities.

Meer informatie over zingen kunt u vinden in de brochure 'iedereen kan zingen' van de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties, gratis verkrijgbaar in de bibliotheek.

Wilt u wat meer weten of afspreken neem dan contact op met Jan Zijlmans, secretaris van Liedertafel Oefening en Vermaak info@liedertafelwaalwijk.nl of middels het contactformulier

Wij bieden u de mogelijkheid om als projectlid mee te zingen bij de uitvoering van een concert. Gedurende de maanden dat er daarvoor gerepeteerd wordt en na het doen van een stemtest kunt u iedere week met ons meezingen; u ontvangt van ons een map met het repertoire. Voor het concert krijgt u een corsage/pochet met vlinderstrik te leen. De kosten van dit alles zijn € 50.

Wanneer u van mening bent "zingen is niet aan mij besteed", dan bestaat sedert 1 januari 2006 naast het actief koorlidmaatschap van onze vereniging ook de mogelijkheid van donatielidmaatschap. Het donatielidmaatschap is een enigszins uitgebreidere vorm van het zijn van donateur. Bij het donatielidmaatschap staat tegenover uw donatie een tegenprestatie van de vereniging. Wij willen met het donatielidmaatschap iedereen in de gelegenheid stellen om lid van de Liedertafel te worden, met name voor hen die niet actief willen zingen maar zich toch betrokken voelen bij ons koor en het repertoire. Met dit donatielidmaatschap helpt u onze vereniging aan de benodigde financiën om mooie uitvoeringen met goede solisten te kunnen blijven geven, een goede dirigent te behouden en om verder alle overige benodigde extra uitgaven te kunnen voldoen. Als donatielid bent u tegen de halve contributie als koorlid officieel lid van de vereniging, daarnaast krijgt u een aantal speciale voorrechten o.a. bij reizen van het koor en bij uitvoeringen die plaats vinden onder auspiciën van Liedertafel Oefening en Vermaak.

Bent u geïnteresseerd in een (donatie) lidmaatschap dan verzoeken wij u contact op te nemen met
secretaris Jan Zijlmans 06-53720822, mail: info@liedertafelwaalwijk.nl Bank: IBAN nr: NL44RABO0155829084